Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Informace o projektu Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - II. jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(343,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(510,4 kB)stáhnout

AKTUALITY

21.06.2019 - Včera proběhlo jednání Pracovní skupiny Sociální oblast RSK OK

V pořadí šesté jednání Pracovní skupiny Sociální oblast Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskutečnilo včera v Olomouci.

Včera proběhlo jednání Pracovní skupiny Sociální oblast RSK OK

17.05.2019 - Pracovní skupina bude jednat v červnu

V pořadí šesté jednání Pracovní skupiny Sociální oblast Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční 20. června 2019 v Olomouci.

25.04.2019 - Veřejné zakázky přitáhly pozornost odborné veřejnosti

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se v Olomouci v BEA centru uskutečnil seminář Dotace EU a veřejné zakázky. Akci připravil sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc. Akce se zúčastnilo na 40 zájemců z řad odborné veřejnosti.

Veřejné zakázky přitáhly pozornost odborné veřejnosti

26.03.2019 - Akce pro příjemce k výzvě č. 90 Operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 15. dubna 2019 se v Olomouci uskuteční seminář pro příjemce dotace z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OP Z. Seminář je určen pro ty subjekty, které čerpají podporu ze specifické výzvy na vybrané cílové skupiny investiční priority 1.1.

22.03.2019 - Seminář k problematice veřejných zakázek

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se v Olomouci v BEA centru uskuteční seminář Dotace EU a veřejné zakázky. Akci pořádá sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc a je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 21. 06. 2019 13:13:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje