Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Informace o projektu Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - II. jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(301,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(214,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(509,7 kB)stáhnout

AKTUALITY

10.10.2019 - Seminář k finančnímu řízení

V rámci spolupráce sekretariátu RSK OK a Eurocentra Olomouc proběhne dne 25. 10. 2019 v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář Dotace EU a finanční řízení. Akce je určena zájemcům z řad žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů z území Olomouckého kraje.

24.09.2019 - Seminář pro podnikatele ukázal možnosti dotací

Na 45 zástupců firem a podnikatelů se sešlo v pondělí v Olomouci. Akci pod názvem „Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji“ připravil Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API), CzechInvest, CzechTrade, s nositelem ITI Olomoucké aglomerace a dalšími organizacemi.

Seminář pro podnikatele ukázal možnosti dotací

18.09.2019 - „Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji

Jak mohou klastry pomoci specializaci regionů, podpořit inovace ve firmách a navázat mezinárodní spolupráce? Klastry, vzájemně propojené firmy a instituce působící v jednom oboru, jsou dlouhodobě podporovány národní vládou i jednotlivými regiony. Jejich podpora kontinuálně roste i ze strany Evropské unie. A tato podpora je oprávněná.

„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji

16.09.2019 - Regionální stálá konference řešila Jesenicko

O konkrétních problémech, které trápí sever Olomouckého kraje, jednali ve středu 11. září účastníci regionální stálé konference. Zástupci hejtmanství, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin, Agentury pro sociální začleňování i dalších organizací diskutovali o možných variantách řešení.

Regionální stálá konference řešila Jesenicko

05.09.2019 - Regionální stálá konference zasedá pošestnácté

V Olomouci se ve středu 11. září 2019 uskuteční v pořadí šestnácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin, Agentury pro sociální začleňování a dalších organizací z našeho regionu budou jednat nejen o Strategii regionálního rozvoje ČR 21+.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 10. 10. 2019 16:00:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje