Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(274,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(510,9 kB)stáhnout

AKTUALITY

24.04.2018 - Konference „Dotační příležitosti pro obce z MPSV“

Dne 23. 5. 2018 se uskuteční v Olomouci pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje pana Bc. Pavla Šoltyse, DiS., konference připravená Řídicím orgánem OP Z a sekretariátem RSK OK. Cílovou skupinou akce jsou představitelé a zástupci ORP a obcí s pověřeným úřadem.

20.04.2018 - Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj „Starosto, projektuj..."

Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj „Starosto, projektuj…“ (www.projektuj.smocr.cz), který poskytuje starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům návod a praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích.

Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj „Starosto, projektuj...

12.04.2018 - Na padesát zájemců o sociální podnikání se sešlo v Olomouci

Ve středu 11. 4. 2018 uspořádali zástupci MPSV a sekretariátu Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) seminář pod názvem Podpora sociálního podnikání. Akce byla zaměřena na výzvu Operačního programu Zaměstnanost pro sociální podniky a její konkrétní podmínky; a byla určena všem zájemcům o danou problematiku nejen z Olomouckého kraje.

Na padesát zájemců o sociální podnikání se sešlo v Olomouci

09.04.2018 - Výsledky evaluací ESI fondů v ČR

Na 9. zasedání NSK, které se uskutečnilo ve dnech 14. – 15. 3. 2018, byly ze strany Národního orgánu pro koordinaci představeny výsledky evaluací ESI fondů v ČR a dopad politiky soudržnosti na ekonomiku regionů. Podrobnější informace včetně odkazů na další analýzy a studie jsou uvedeny v přiložené prezentaci.

23.03.2018 - Do regionu přitečou další evropské peníze

Prostřednictvím místních akčních skupin pošle Evropská unie do našeho regionu v dalších letech více než 1,25 miliardy korun. Vyplývá to z informací, jež zazněly na dvanáctém zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK), které proběhlo tento týden v Olomouci.

Do regionu přitečou další evropské peníze

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295        l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 24. 04. 2018 11:50:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje