Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc. Konkrétně se jedná o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017, o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019 a také o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021.    

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(303,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(214,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(511,3 kB)stáhnout

AKTUALITY

23.09.2020 - Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka

Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin, české biskupské konference, Agentury pro podnikání a inovace a dalších organizací jednali 17. září o tématech, které je potřeba financovat z národních a evropských fondů.

Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka

20.09.2020 - Informace a rady dostal každý zájemce!

Více než 50 zástupců firem a podnikatelů se sešlo minulý týden v Olomouci. Akci pod názvem „Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji“ připravil Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API), CzechInvest, CzechTrade, Úřadem práce, Technologickou agenturou ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a dalšími organizacemi.

Informace a rady dostal každý zájemce!

15.09.2020 - Nezaměstnanost a nové možnosti podpory z EU: hlavní body jednání pracovní skupiny

Tento týden, v úterý 15. září, se uskutečnilo sedmé jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK).

Nezaměstnanost a nové možnosti podpory z EU: hlavní body jednání pracovní skupiny

10.09.2020 - Hlavní téma: projekty do IROP

Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK ve čtvrtek 10. září 2020 projednala projektové náměty zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb v Olomouckém kraji. Podpora na tyto záměry půjde v následujících letech z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím tzv. „krajských obálek“.

Hlavní téma: projekty do IROP

09.09.2020 - Regionální stálá konference zasedá v září

V Olomouci se ve čtvrtek 17. září 2020 uskuteční v pořadí devatenácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místní akčních skupin, Agentury pro sociální začleňování a dalších organizací z našeho regionu budou jednat nejen o problematice Jesenicka a Šumperka.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 24. 09. 2020 15:31:50