Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

 

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím svého zástupce v NSK, kterým je pan radní Ing. Petr Lysek, přenáší a prosazuje zájmy území kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb a střední školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV.“ v letech 2022-2023

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(474,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(405,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(371,3 kB)stáhnout

AKTUALITY

14.11.2023 - Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice

V Olomouci opět zasedala Regionální stálá konference (RSK). Ve středu 8. listopadu se na ní sešli zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce nebo místních akčních skupin. Hlavním účelem jednání bylo informování se o možnostech a čerpání evropských dotací na území kraje.

Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice

08.11.2023 - V Konici se připravuje další intervenční studie HSOÚ

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo v pátek 3. 11. 2023 jednání partnerů z území ORP Konice. Zástupci města, kraje, obcí, mikroregionu, charity, podnikatelského sektoru a agentury pro sociální začleňování se poprvé sešli nad přípravou Intervenční studie ORP Konice.

V Konici se připravuje další intervenční studie HSOÚ

25.10.2023 - Regionální stálá konference bude jednat v listopadu

V Olomouci se ve středu 8. listopadu 2023 uskuteční v pořadí 27. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).

24.10.2023 - Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně chystá vyhlášení výzvy v rámci Národního plánu obnovy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. Výzva je zaměřena na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G.

18.10.2023 - Informace a rady dostal každý!

Více než 20 zástupců firem a podnikatelů se sešlo ve středu 18. října v Olomouci. Akce pod názvem „Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy a podnikatele v Olomouckém kraji“ nabídla účastníkům možnosti podpory z evropských i národních zdrojů, a také poradenské a konzultační služby pro podnikatele a firmy.

Informace a rady dostal každý!

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 14. 11. 2023 13:11:55