Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(274,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(511 kB)stáhnout

AKTUALITY

04.07.2018 - Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 - Podpora sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10. 7. 2018 od 9:30 do 12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2

03.07.2018 - Region se připravuje na čerpání dalších peněz z EU

V Olomouci se v pondělí 2. července uskutečnilo již třinácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje. Zástupci hejtmanství, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, církví a dalších organizací diskutovali o přípravě regionu na nové programové období EU po roce 2020.

Region se připravuje na čerpání dalších peněz z EU

14.06.2018 - Seminář k problematice veřejných zakázek

Více než 60 zástupců obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, městských úřadů a magistrátů a dalších potenciálních zájemců z řad odborné veřejnosti se včera zúčastnilo vzdělávacího semináře k problematice dotací EU a zadávání veřejných zakázek. Akci skvěle lektoroval pan Mgr. Martin Čech z MMR ČR.

Seminář k problematice veřejných zakázek

30.05.2018 - Kraj radí obcím, jak na dotace

Jakým způsobem mohou využít finanční prostředky z národních i evropských fondů zjišťovaly v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje čtyři desítky zástupců měst a obcí z regionu. Konference s názvem Dotační příležitosti pro obce z MPSV se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Šoltyse.

Kraj radí obcím, jak na dotace

15.05.2018 - Seminář pro žadatele z IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) připravilo ve spolupráci se Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) seminář pro žadatele a příjemce z IROP. Akce pod názvem „Dotace nejen pro obce – IROP – Sociální bydlení II. se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 v Olomouci.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 04. 07. 2018 07:41:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje