Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Informace o projektu Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - II. jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(343,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(510,4 kB)stáhnout

AKTUALITY

15.03.2019 - Na padesát zájemců o sociální podnikání se sešlo v Olomouci

Ve čtvrtek 14. 3. 2013 uspořádali zástupci MPSV a sekretariátu Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) seminář pod názvem Podpora sociálního podnikání. Akce byla zaměřena na výzvu Operačního programu Zaměstnanost pro sociální podniky a její konkrétní podmínky; a byla určena všem zájemcům o danou problematiku nejen z Olomouckého kraje.

Na padesát zájemců o sociální podnikání se sešlo v Olomouci

13.03.2019 - Projekty posoudí odborníci z cestovního ruchu

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční dne 21. 3. 2019 v Olomouci. Hlavním bodem setkání bude Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

12.03.2019 - Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 11. března 2019 se v Olomouci konal seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci zorganizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OP Z.

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

12.03.2019 - Téma pro kulatý stůl: peníze

Už patnácté zasedání Regionální stálé konference se v pondělí 11. března uskutečnilo v Olomouci. Zástupci Olomouckého kraje, ale také obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a například i místních akčních skupin debatovali hlavně o dotacích.

Téma pro kulatý stůl: peníze

07.03.2019 - V březnu se sejde Pracovní skupina Zaměstnanost

V pořadí šesté jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční ve středu 20. 3. 2019 v Olomouci.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 15. 03. 2019 09:12:45

© Krajský úřad Olomouckého kraje