Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(185,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(157,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK - k 1. 9. 2017(511,2 kB)stáhnout

AKTUALITY

18.09.2017 - Partneři z území se setkali podesáté

V Olomouci se ve čtvrtek 14. září 2017 uskutečnilo už desáté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje. Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu projednali a schválili Regionální akční plán a seznámili se s aktuálními informacemi z Programu přeshraniční spolupráce ČR-PL.

Partneři z území se setkali podesáté

08.09.2017 - V Olomouci proběhly semináře Operačního programu Zaměstnanost

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost připravil v srpnu dva semináře pro zájemce z území našeho kraje.

V Olomouci proběhly semináře Operačního programu Zaměstnanost

05.09.2017 - Prezentace MMR ČR na výstavě Země živitelka

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uspořádalo v rámci výstavy Země živitelka, která probíhala ve dnech 24.-29. 8. 2017 v Českých Budějovicích, seminář s názvem Podpora rozvoje venkova v ČR.

18.08.2017 - Série přednášek k tématu sociálního bydlení a sociálního začleňování

Od 22. do 30. srpna 2017 proběhne v Praze v prostorách MPSV série přednášek k tématu sociálního bydlení a sociálního začleňování. Semináře budou realizovány pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

14.08.2017 - Regionální stálá konference zasedá podesáté

V Olomouci se ve čtvrtek 14. září 2017 uskuteční už desáté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu budou diskutovat výsledky zasedání Národní stálé konference a seznámí se s Programem přeshraniční spolupráce ČR-PL.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295        l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 09. 2017 15:57:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje