Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(185,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(510,9 kB)stáhnout

AKTUALITY

18.01.2018 - Olomoucký kraj uspořádá seminář pro žadatele Interreg V-A Česká republika – Polsko

Olomoucký kraj a Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika – Polsko Vás srdečně zvou na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve středu 31. ledna 2018 v 9:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

12.01.2018 - Olomoucký kraj připravil už druhý projekt Regionální stálé konference

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Bc. Pavel Šoltys, DiS. elektronicky podepsal a tím zároveň podal projekt na zajištění Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.

08.12.2017 - Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace

Olomouci se ve čtvrtek 7. prosince uskutečnilo už jedenácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje. Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací projednávali plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje a seznam investičních priorit škol.

Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace

27.11.2017 - Pracovní skupina Vzdělávání projednala aktualizaci seznamu projektů KAP

V pořadí šesté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK) se uskutečnilo v pátek 24. 11. 2017 v Olomouci. Hlavním bodem programu byla aktualizovaná příloha „Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD“ Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP).

Pracovní skupina Vzdělávání projednala aktualizaci seznamu projektů KAP

24.11.2017 - Partneři z území se v prosinci setkají v Olomouci

V Olomouci se ve čtvrtek 7. prosince 2017 uskuteční už jedenácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu budou projednávat Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, zejména seznam investičních priorit.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295        l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2018 13:46:17

© Krajský úřad Olomouckého kraje