Archiv aktualit

20.05.2024 - Partneři budou jednat ještě do prázdnin

Dvacáté deváté zasedání Regionální stálé konference Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční pod vedením místopředsedy RSK OK a radního Ing. Petra Lyska v úterý 18. června 2024.

18.04.2024 - Pracovní skupina jednala počtvrté

Aplikace bateriového úložiště, krajské energetické centrum a možnosti zapojení přečerpávacích vodních elektráren do komunitní energetiky byla hlavní témata čtvrtého jednání Pracovní skupiny Energetika Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.

09.04.2024 - Aktuální podpora z fondů EU i příprava na nové programové období

Podpora z fondů EU i příprava na nové programové období, to byly hlavní témata již 28. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK), která se sešla pod vedením předsedy a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Radima Sršně, Ph. D.

08.04.2024 - Pracovní skupina projednala projekty v oblasti cestovního ruchu

Ve středu 3. 4. 2024 již podeváté zasedala pracovní skupina Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Na programu měla projednání projektů předložených do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR), který spravuje MMR ČR.

02.04.2024 - Semináře pro žadatele z IROP

Centrum pro regionální rozvoj pořádá pro odbornou veřejnost dva semináře. Podrobnosti k oběma akcím jsou uvedeny v aktualitě.

27.03.2024 - Pro páté území ORP má Olomoucký kraj zpracovanou intervenční studii

Olomoucký kraj má další regionální studii zaměřenou na hospodářsky a sociálně ohrožené území. V pořadí pátým HSOÚ se stalo ORP Konice.

13.03.2024 - Regionální stálá konference zasedá v březnu

Dvacáté osmé zasedání Regionální stálé konference (RSK OK) se uskuteční v úterý 26. března 2024. Zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací budou zasedat v Olomouci.

20.02.2024 - Klíčové projektové záměry vybrány!

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo v úterý 13. 2. 2024 druhé jednání Pracovní skupiny Intervenční studie ORP Konice. Zástupci města, kraje, obcí, mikroregionu, charity, podnikatelského sektoru a agentury pro sociální začleňování diskutovali výsledky sběru projektových záměrů z území ORP Konice a vybrali klíčové projekty pro studii. Z území ORP bylo na kraj zasláno 26 projektových záměrů, klíčových projektů je celkem 9.

26.01.2024 - Velký zájem o výzvu programu URBACT

V Olomouci se v úterý 23. ledna 2024 uskutečnil první z řady informačních seminářů k programu URBACT a Evropské městské iniciativě. Akce byla připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pro Českou republiku ve spolupráci se sekretariátem RSK OK.

22.01.2024 - Dotační možnosti pro obce v roce 2024

Odbor strategického rozvoje, oddělení regionálního rozvoje zpracoval přehled dotačních možností pro obce v roce 2024.

04.01.2024 - Seminář k nové výzvě programu URBACT

V úterý 23. ledna 2024 se v Olomouci, v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40b, uskuteční informační seminář k programu URBACT a Evropské městské iniciativě. Akce je připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pro Českou republiku.

14.11.2023 - Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice

V Olomouci opět zasedala Regionální stálá konference (RSK). Ve středu 8. listopadu se na ní sešli zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce nebo místních akčních skupin. Hlavním účelem jednání bylo informování se o možnostech a čerpání evropských dotací na území kraje.