Archiv aktualit

26.03.2019 - Akce pro příjemce k výzvě č. 90 Operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 15. dubna 2019 se v Olomouci uskuteční seminář pro příjemce dotace z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OP Z. Seminář je určen pro ty subjekty, které čerpají podporu ze specifické výzvy na vybrané cílové skupiny investiční priority 1.1.

22.03.2019 - Seminář k problematice veřejných zakázek

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se v Olomouci v BEA centru uskuteční seminář Dotace EU a veřejné zakázky. Akci pořádá sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc a je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

21.03.2019 - Projekty z území Olomouckého kraje do cestovního ruchu

V pořadí čtvrté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskutečnilo dnes, 21. 3. 2019 v Olomouci. Hlavním bodem setkání byl Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

20.03.2019 - Po šesté jednala Pracovní skupina Zaměstnanost

V pořadí šesté jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskutečnilo dnes, ve středu 20. 3. 2019 v Olomouci.

15.03.2019 - Na padesát zájemců o sociální podnikání se sešlo v Olomouci

Ve čtvrtek 14. 3. 2013 uspořádali zástupci MPSV a sekretariátu Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) seminář pod názvem Podpora sociálního podnikání. Akce byla zaměřena na výzvu Operačního programu Zaměstnanost pro sociální podniky a její konkrétní podmínky; a byla určena všem zájemcům o danou problematiku nejen z Olomouckého kraje.

13.03.2019 - Projekty posoudí odborníci z cestovního ruchu

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční dne 21. 3. 2019 v Olomouci. Hlavním bodem setkání bude Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

12.03.2019 - Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 11. března 2019 se v Olomouci konal seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci zorganizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OP Z.

12.03.2019 - Téma pro kulatý stůl: peníze

Už patnácté zasedání Regionální stálé konference se v pondělí 11. března uskutečnilo v Olomouci. Zástupci Olomouckého kraje, ale také obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a například i místních akčních skupin debatovali hlavně o dotacích.

07.03.2019 - V březnu se sejde Pracovní skupina Zaměstnanost

V pořadí šesté jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční ve středu 20. 3. 2019 v Olomouci.

25.02.2019 - Integrované nástroje v Olomouckém kraji – téma dalšího zasedání Regionální stálé konference

V Olomouci se v pondělí 11. března 2019 uskuteční v pořadí patnácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místní akčních skupin, Agentury pro sociální začleňování a dalších organizací z našeho regionu se sejdou nad problematikou integrovaných nástrojů v našem regionu.

22.02.2019 - Seminář pro zájemce o sociální podnikání

Ve čtvrtek 14. března 2019 se v Olomouci uskuteční akce zaměřená na podporu sociálního podnikání. Seminář pro žadatele ve výzvě č. 129 Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) připravil Řídicí orgán OP Z ve spolupráci se sekretariátem Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).

20.02.2019 - Akce pro žadatele k výzvě č. 81 Operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 11. března 2019 se v Olomouci uskuteční seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OP Z. Seminář je určen pro ty subjekty, které mají zájem o podporu aktivit zaměřených na rovnost žen a mužů.

© Krajský úřad Olomouckého kraje