Archiv aktualit

18.01.2019 - Kraj probíral rozvoj škol a budoucí evropskou podporu

Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, olomoucké aglomerace, církví a dalších organizací diskutovali o novém programovém období EU po roce 2020 a Národním investičním plánu. Na Regionální stálé konferenci se sešli v Olomouci 15. ledna. Velká pozornost byla věnována rozvoji středních škol.

10.01.2019 - Regionální stálá konference bude jednat příští týden v Olomouci

V Olomouci se v úterý 15. ledna 2019 uskuteční v pořadí již čtrnácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu se sejdou poprvé v novém složení po volbách do obecních zastupitelstev a budou také volit místopředsedu konference.

09.01.2019 - Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

V pořadí deváté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK) se uskutečnilo ve středu 9. 1. 2019 v Olomouci. Hlavním bodem programu bylo projednání aktualizovaného Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Tento materiál byl doporučen ke schválení na 14. zasedání RSK OK. Tím bude školám umožněno předložit připravené projekty do výzev integrovaných nástrojů.

14.11.2018 - Dvoudenní konference Evropská chytrá a sdílená města

V Praze se ve dnech 22. - 23. 11. 2018 uskuteční konference Evropská chytrá a sdílená města. Akce proběhne v Akademii veřejného investování (MMR), Pařížská 4.

06.11.2018 - Dotační tituly MMR pro rok 2019

Možnosti podpory z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2019 budou představeny v Olomouci ve čtvrtek 29. 11. 2018. V tento den se v BEA centru uskuteční seminář „Národní dotační tituly MMR v gesci odboru regionální politiky“. Akci připravilo ministerstvo ve spolupráci se sekretariátem Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Akce je určena všem zájemcům a potenciálním příjemcům dotací z území Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

15.10.2018 - Seminář k problematice elektronizace veřejných zakázek

V pondělí 5. listopadu 2018 se v Olomouci v kongresovém sále krajského úřadu uskuteční plánovaný seminář Elektronizace veřejných zakázek. Akci připravilo Eurocentrum Olomouc ve spolupráci se sekretariátem RSK OK a je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

15.10.2018 - Minikonference přivítala na 50 účastníků

V Olomouci se dne 12. 10. 2018 uskutečnila akce „Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb“. Minikonferenci připravil sekretariát RSK OK ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Odborem podpory projektů. Zájemcům z řad neziskových organizací a dalších subjektů, které poskytují sociální služby, byly v jednom dni na jednom místě představeny dotační možnosti z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), projekty realizované z Evropského sociálního fondu a také Národní dotační tituly MPSV.

11.10.2018 - Seminář pro realizátory projektů z Operačního programu Zaměstnanost

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v Olomouci uskuteční seminář pro příjemce Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Ministerstva práce a sociálních věcí v Ostravě a s řídicím orgánem OP Z. Seminář je určen pro ty subjekty, které čerpají dotaci na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování.

25.09.2018 - Seminář pro podnikatele ukázal možnosti dotací

Na 30 zástupců firem a podnikatelů se sešlo v pondělí v Olomouci. Akci pod názvem „Možnosti podpory pro podnikatele a firmy“ připravil Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API), CzechInvest, CzechTrade a s nositelem ITI Olomoucké aglomerace.

23.09.2018 - Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

V pořadí osmé jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK) se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2018 v Olomouci. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). Pod tímto názvem se skrývá seznam projektových záměrů škol, které jsou připraveny reagovat na výzvu č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

19.09.2018 - Dotace z MPSV a Operačního programu Zaměstnanost

V Olomouci se dne 12. 10. 2018 uskuteční minikonference „Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb“. Akce je připravena ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Odbor podpory projektů a Olomouckého kraje, sekretariátu RSK OK.

13.09.2018 - Evropské fondy pomáhají – Den otevřených dveří s likérkou Jelínek ve Zlíně

Dne 22. 9. 2018 se uskuteční ve Vizovicích v areálu společnosti Rudolf jelínek, a. s. akce určena pro veřejnost.

© Krajský úřad Olomouckého kraje