Publikace, brožury, letáky

informační materiál "brownfields v Olomouckém kraji"

Olomoucký kraj zmapoval dlouhodobě nevyužívané průmyslové nemovitosti (tzv. brownfields) na svém území a představuje je v tomto tiskovém materiálu. Obsahuje stručný úvod do problematiky těchto nemovitostí, identifikační popis s fotodokumentací a situačními mapami ke každé lokalitě. Cílem tiskoviny je rozšíření investičních příležitostí pro podnikatele a revitalizace dlouhodobě nevyužívaných objektů v často velmi atraktivních lokalitách celého regionu. Materiál je jedním z výstupů projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012. Informační materiál s názvem „Brownfields v Olomouckém kraji" vyšel v nákladu 1 000 kusů (750 kusů v české mutaci a 250 kusů v anglické mutaci). Je k dispozici zdarma na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje a na vybraných akcích. Je dále využíván na odborných konferencích, veletrzích a seminářích, aby upozornil na problematiku brownfields, přispěl k jejímu řešení a tím i k rozvoji celého Olomouckého kraje. První příležitostí seznámit se novým materiálem měli potenciální investoři na veletrhu Real Vienna 2011, který proběhl ve dnech 24. - 26. května 2011 ve Vídni.

Materiál ke stažení v české mutaci zde.

Materiál ke stažení v anglické mutaci zde.

Leták „Brownfields"

V rámci aktivit projektu zaměřených na aktualizaci Databáze podnikatelských nemovitostí v Olomouckém kraji byl vydán informační materiál pro 21. výzvu ROP Střední Morava, oblast 2.4 - Podpora podnikání. Leták uvádí definici brownfields a možnosti financování jejich regenerace a revitalizace, kontakt na Databázi podnikatelských nemovitostí Olomouckého kraje, Úřad Regionální rady ROP Střední Morava a odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Materiál byl vydán v nákladu 500 ks a je k dispozici zdarma na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje a na vybraných akcích pořádaných krajem.

Leták ke stažení zde.

Publikace „Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje"

Změny venkova k lepšímu představuje Olomoucký kraj ve své nové publikaci. Jejím obsahem jsou vybrané projekty realizované z ROP Střední Morava a POV. Materiál je jedním z výstupů projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012. Zájemci se díky němu mohou seznámit s projekty revitalizace území obcí, modernizací školy, rekonstrukcí kulturních domů, zdravotnického střediska a nově vybudovanými dětskými hřišti. Brožura nazvaná Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje vyšla v nákladu 1000 kusů. Materiál je k dispozici zdarma na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, a na vybraných akcích. Obdobným způsobem hodlá kraj v budoucnu představit i další projekty, realizované v následujícím období.

Publikace ke stažení zde

Složka k Regionálnímu letišti Přerov-Bochoř

Zajistit přímé napojení na strategickou průmyslovou zónu Holešov, zlepšit dopravní dostupnost celé střední Moravy a zvýšit tak její konkurenceschopnost. Takové jsou jedny z priorit Olomouckého kraje. Ten proto ve spolupráci s krajem Zlínským a statutárním městem Přerov založil akciovou společnost Regionální letiště Přerov a.s. Jejím hlavním úkolem je zajištění civilního provozu a postupný rozvoj civilní části letiště v Přerově-Bochoři na veřejné mezinárodní letiště. Letiště bezprostředně navazuje na terminál kombinované přepravy a veřejné logistické centrum v Přerově. Základní informace o letišti v Přerově-Bochoři, veřejném logistickém centru a terminálu kombinované dopravy v Přerově a o strategické průmyslové zóně v Holešově proto Olomoucký kraj vydal ve složce s názvem Letiště Přerov. Složka byla vydána v nákladu 1 000 kusů. Materiál je k dispozici zdarma na odboru strategického rozvoje kraje a nadále bude využíván k propagaci těchto ploch při prezentačních akcích pro potencionální investory a další zájemce o danou problematiku.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00