Program RIS3 Olomouckého kraje 2015

Na této stránce naleznete informace k dotačnímu programu Program RIS3 Olomouckého kraje 2015, který byl vyhlášen v roce 2015. Tento program je již uzavřený a není možné žádat o poskytnutí dotace!

Dne 18. června 2015 Rada Olomouckého kraje schválila dotační pravidla Programu RIS3 Olomouckého kraje 2015 a dne 19. června. 2015 byl dotační program vyhlášen. Žadatelé mohli předkládat žádosti v termínu od 20. 7. 2015 od 8:00 do 3. 8. 2015 do 16:00 fyzicky na podatelnu KÚOK (rozhodující bylo razítko s datem přijetí) a v totožném termínu také elektronicky na adresu: posta@kr-olomoucky.cz

Dotační program byl koncipován do tří oblastí, první z nich Inovační vouchery Olomouckého kraje zaměřené na podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů se sídlem v Olomouckém kraji, v rámci kterých mohli žadatelé obdržet dotaci ve výši až 100 000 Kč / 120 000 Kč na 1 inovační voucher, finanční spoluúčast podnikatelského subjektu byla v této oblasti podpory nastavena na 40 % resp. 50 % dle sídla výzkumné organizace, se kterou naváže podnikatelský subjekt spolupráci.

Druhou oblastí podpory byly Studentské inovace ve firmách v Olomouckém kraji, které byly zaměřeny na podporu zaměstnání nadaných vysokoškolských studentů ve firmách v Olomouckém kraji k vyřešení drobných inovačních projektů na dobu 6 – 12 měsíců a zahrnovaly dotaci na mzdu studenta a současně finanční částku na spolupráci podnikatelského subjektu a vysoké školy, v rámci které student VŠ absolvuje své studium. Výše dotace poskytnutá žadateli byla v této oblasti podpory max. 140 000 Kč při finanční spoluúčasti podnikatelského subjektu ve výši 50 %.

Třetí oblast podpory Prázdninové dílny – příměstské tábory byla zaměřena na podporu účastníků (žáků I. a II. stupně ZŠ) příměstských táborů v Olomouckém kraji, které jsou orientovány na osvojení si řemeslných a technických dovedností. Výše dotace pro žadatele (provozovatelé příměstských táborů) v rámci této oblasti podpory byla max. 800 Kč na 1 účastníka tábora.

Oprávněnými žadateli v rámci oblastí podpory č. 1 a č. 2 byly všechny právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v Olomouckém kraji, jejichž odvětvové vymezení je v souladu s Národní RIS3 a Regionální přílohou RIS3 Olomouckého kraje. Žadateli v rámci oblasti podpory č. 3 mohly být nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace se zaměřením na vzdělávání a sportovní, zábavní a rekreační činnost.

Níže naleznete jednotlivé dokumenty vztahující se k dotačnímu programu.

Inovační vouchery Olomouckého kraje (OP 1)

Soubor typu pdfVýzva - dotace na inovační vouchery(179,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPodmínky pro poskytnutí dotace - OP 1(181 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnotíci kritéria - OP 1(137,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 1 - žádost o poskytnutí dotace na inovační voucher(90,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 2 - žádost o proplacení dotace na inovační voucher(71,8 kB)DOCX | PDF

Studentské inovace ve firmách z Olomouckého kraje (OP 2)

Soubor typu pdfVýzva - dotace na studentské inovace(173,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPodmínky pro poskytnutí dotace - OP 2(181,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnotíci kritéria - OP 2(137,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 1 - žádost o poskytnutí dotace na studentskou inovaci(89,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 2 - žádost o proplacení dotace na studentskou inovaci(72,4 kB)DOCX | PDF

Prázdninové dílny - příměstské tábory (OP 3)

Soubor typu pdfVýzva - dotace na příměstské tábory(174,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPodmínky pro poskytnutí dotace - OP 3(184,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnotíci kritéria - OP 3(134,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 1 - žádost o poskytnutí dotace na příměstský tábor(77 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 2 - žádost o proplacení dotace na příměstský tábor(66,1 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 10. 01. 2017 18:15:52