Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 (příjem žádostí 5.4.–23.4.2018)

Cílem dotačního programu Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 je podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014 a podpora nestátních neziskových organizací (dále také NNO) pracujících s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2018 „Podpora mládeže na krajské úrovni“.

Z dotačního programu mohou žádat o finanční podporu NNO jejichž sídlo se nachází na území Olomouckého kraje, ve svých stanovách mají zakotvenou práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností. Účelem programu je především podpora stávající nabídky volnočasových aktivit jak v rámci členské základny NNO, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež, podpora pravidelné – celoroční činnosti i jednorázových aktivit - akcí NNO včetně táborů.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

POZOR - změna termínu semináře: seminář pro žadatele proběhne dne 26. 3. 2018 od 15:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(325,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci pro NNO v roce 2018(340,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro NNO v roce 2018(345,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled podpořených projektů(25 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 03. 2018 10:25:57