Problematika brownfields

Olomoucký kraj má příznivé podnikatelské prostředí, které vychází ze silné průmyslové tradice, široké odvětvové a oborové základny, kvalitní a dostupné pracovní síly. To vše vytváří dobré podmínky pro rozvoj všech druhů podnikatelských aktivit.

Rozvoj podnikatelských aktivit je vždy ovlivněn také dopravní dostupností. Olomoucký kraj má relativně dobře vybudovanou silniční síť a na jejím rozvoji a rekonstrukcích se neustále pracuje.

Olomoucký kraj spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která spravuje Národní databázi brownfieldů www.brownfieldy.cz. Databáze bude doplněna v nejbližší době o nově vytipované lokality nevyužívaných ploch v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji“, která probíhala v období září - prosinec 2011. Výstupem veřejné zakázky bylo zmapování všech lokalit brownfields s rozlohou nad 0,5 ha v Olomouckém kraji. Kontaktním místem regionální kanceláře CzechInvest v Olomouckém kraji je budova Regionálního centra Olomouc s.r.o., Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc, tel.: +420 587 332 186, e-mail: olomouc@czechinvest.org. V současné době Olomoucký kraj eviduje celkem 133 lokalit typu brownfields (okres Jeseník: 17, okres Šumperk: 51, okres Olomouc: 15, okres Přerov: 18, okres Prostějov 32).

Olomoucký kraj své investiční příležitosti prezentuje na českých i zahraničních veletrzích a rovněž formou příruček. V rámci projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012“ financovaného z Regionálního operačního programu Střední Morava byly jako jedny z aktivit vydané dva publikační materiály týkající se problematiky brownfields: Leták „Brownfields“ a Informační materiál „Brownfields v Olomouckém kraji. Oba materiály jsou rovněž k dispozici zdarma na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje a na vybraných akcích.

Konzultační služby v rámci tématiky brownfields v Olomouckém kraji poskytuje Mgr. Jitka Opravilová, oddělení regionálního rozvoje, odbor strategického rozvoje, tel.: 585 508 655, mobil: 725 006 088, e-mail: j.opravilova@kr-olomoucky.cz.
Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00