Návratné finanční výpomoci 2024

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje. Formulář žádosti Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujete nás na emailové adrese dotace@olkraj.cz

Před podáním žádosti o návratnou finanční výpomoc je důležité seznámit se s podmínkami pro poskytování návratné finanční výpomoci, které jsou uvedeny v dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

Řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně vyžadovaných příloh, musí být odeslána žadatelem podle postupů uvedených v čl. 3 část A odst. 4, písmen a) – e) Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.


Poslední změna 27. 12. 2023 08:56:54