Krajské dotační programy 2024

Vážení žadatelé, aktuálně evidujeme potíže s registrací nových uživatelů. Na odstranění problému se usilovně pracuje. 

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2020-2024. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů – Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu .

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím systému RAP (PORTÁL KOMUNIKACE PRO OBČANY). Do systému je možné se přihlásit pomocí elektronické identifikace (použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID). Žadatelé mají možnost podat žádost o dotaci výhradně elektronicky, podepsáním přímo v systému RAP, a to zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jednoduché vysvětlení postupu pro podání žádosti a další informace pro fyzické osoby jsou uvedeny na stránkách infoportálu pro občana. Všechny základní podmínky podávání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje jsou shrnuty v jediném dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje .

V roce 2024 budou pro zájemce o dotaci z krajského rozpočtu pořádány semináře nebo webináře k jednotlivým dotačním programům. K dispozici bude v úřední hodiny odborná telefonická linka administrátora a v době podávání žádostí také  technická linka při problémech se systémem podávání žádostí, zapomenutým heslem atd. Kontaktní informace budou vždy uvedeny v pravidlech dotačního programu/titulu. Od r. 2022 je zavedena jednotná prezentační strategie, kdy každý vyhlášený dotační program i titul musí na své webové stránce stručně a jednoduše informovat žadatele o základních milnících administrace programu/titulu. K dispozici je také přehledný seznam všech krajských grantů, vyhlašovaných v r. 2024. Pro rok 2024 budou opět připraveny dotační kalendáře a další ucelené přehledy dotačních příležitostí pro různé typy žadatelů.


Poslední změna 27. 05. 2024 14:51:58