Případová studie Jesenicka

Při přípravě Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) pro roky 2021-2022 byly ze strany zpracovatele dokumentu zohledněny podněty z krajů, a to prostřednictvím tzv. regionálně specifických karet – témat pro řešení problémů konkrétních území. Jako příklad pro zpracování pilotní studie bylo vybráno území Jesenicka (správní obvody obcí s rozšířenou působností Jeseník a Šumperk).

Ve spolupráci MMR, Olomouckého kraje a partnerů z území byla zpracována Případová studie Jesenicka, který měl za cíl poukázat na socioekonomický vývoj území – prostřednictvím analýzy současného stavu, definovat hlavní problémy a identifikovat rozvojový potenciál území. Oblasti s potenciálem rozvoje a vhodné k zaměření konkrétní podpory jsou ve studii uvedeny tyto: podnikavost a inovační ekosystém, cestovní ruch, sociální začleňování, vzdělávání a zdravotní služby. Případová studie Jesenicka se stala přílohou Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2021-2022 a byla schválena vládou ČR dne 11. 1. 2021.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfPřípadová studie Jesenicka(2,1 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 07. 2023 08:40:02