Přílohy textové

1. Seznam USES na území Olomouckého kraje
2. Seznam ZCHÚ na území Olomouckého kraje
3. Seznam EVL na území Olomouckého kraje
4. Seznam ptačích druhů prokazatelně hnízdících v Olomouckém kraji
5. Seznam kulturních staveb na území Olomouckého kraje
6. Seznam sakrálních staveb na území Olomouckého kraje
7. Významné dominanty na území Olomouckého kraje
8. Archeologické lokality na území Olomouckého kraje
9. Vybraná panoramata na území Olomouckého kraje
10. Atributová data
11. Vyjádření Vojenského újezdu Libavá
12. Tabulky vyhodnocení projednání:
.pdf 12.1. dotčené orgány kB
.pdf 12.2. města, městysy a obce kB
.pdf 12.3. ostatní subjekty kB
Přílohy č. 1. - 11. jsou uloženy k nahlédnutí u pořizovatele a zpracovatele.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00