Přílohy grafické

.pdf 1. Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 3 623 kB
.pdf 2. Obecná a zvláštní ochrana přírody 5 904 kB
.pdf 3. Hodnoty krajiny 9 136 kB
.pdf 4. Rozdělení území z hlediska umísťování větrných elektráren v Olomouckém kraji 28 500 kB

Studie je uložena: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Důležité upozornění: Studie je zveřejněna pouze v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompletní vytištěná dokumentace je k dispozici u pořizovatele!


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00