Pracovní skupina RIS 3

Činnost Pracovní skupiny RIS3 Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) v současnosti pokrývají aktivity Krajské rady pro inovace.

Informace jsou uvedeny na tomto odkaze: Krajská rada pro inovace

Strategie je uvedena na tomto odkaze: RIS3 strategie


Poslední změna 08. 08. 2023 13:37:22