Pracovní skupina RIS 3

Činnost Pracovní skupiny RIS3 Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) v současnosti pokrývají aktivity Krajské rady pro inovace.

Informace jsou uvedeny na tomto odkaze: Krajská rada pro inovace

Strategie je uvedena na tomto odkaze: RIS3 strategie


Poslední změna 13. 04. 2018 09:23:04