Pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Setkání mikroregionů 3
Setkání mikroregionů 2
Setkání mikroregionů 1

Ve spolupráci Olomouckého kraje s vybraným mikroregionem jsou pravidelně pořádána pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Místem setkání je vždy společenské centrum spolupořádajícího mikroregionu. Cílovou skupinu akce tvoří zástupci mikroregionů, místních akčních skupin a venkova Olomouckého kraje, představitelé obcí a měst z území celého kraje, představitelé krajské samosprávy a odborná veřejnost.

Cílem aktivity je setkání účastníků s představiteli Olomouckého kraje, prezentace a představení spolupořádajícího mikroregionu a hostující obce (realizované investiční i neinvestiční projekty, akce a aktivity mikroregionu, a další) a také představení aktivit kraje zaměřených na venkovská území.

13. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje - Moravský Beroun

V úterý 22. března 2011 proběhlo v Moravském Berouně v pořadí již 13. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Akce byla určena pro starosty a zástupce mikroregionů z celého kraje, Setkání se zúčastnil náměstek hejtmana Pavel Horák, který odpovídal na dotazy starostů především z oblasti krajských dotací a financí z Evropské unie. Starostové se zajímali o podmínky Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, dotazovali se na pořizování majetku pro obce a debatovali mimo jiné o ROP Střední Morava.

„Pracovní setkání jsou pro zúčastněné jedinečnou možností, jak získat informace a vzájemně si vyměnit zkušenosti. Politická reprezentace Olomouckého kraje si uvědomuje důležitost podpory obcí a mikroregionů, proto v příštím roce zvažujeme možnost navýšit celkovou částku rozpočtu Programu obnovy venkova," uvedl náměstek Horák, který se pracovních setkání zástupců mikroregionů pravidelně účastní.

„Obce sdružené do mikroregionu Moravskoberounsko společně organizují mnoho společenských akcí. V letošním roce máme připravený projekt vybudování technického a logistického zázemí pro náš mikroregion a to v Domašově nad Bystřicí. V roce příštím chceme zpřístupnit údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu," uvedla Zdeňka Szukalská, starostka Moravského Berouna a spolupořadatelka setkání.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfPozvánka(68 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis ze setkání(79,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pptxROP(779,6 kB)PPTX | PDF
Soubor typu .pdfMAS vulkanity(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pptMAS(10,5 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pdfMoravskoberounsko(5,1 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00