Pořádané akce

Akce pořádané v rámci projektu

09.03.2015 - workshop na téma „Sociální práce s cizinci“

workshop na téma „Sociální práce s cizinci“

27.02.2015 - Konference v Bílé Vodě na téma "Mezioborový přístup v adiktologii"

Konference v Bílé Vodě na téma "Mezioborový přístup v adiktologii"

25.02.2015 - workshop na téma „Praktické příklady řešení situací klientů v dluhovém poradenství"

workshop na téma „Praktické příklady řešení situací klientů v dluhovém poradenství

20.02.2015 - workshop na téma „Reforma psychiatrické péče a její vliv na směřování sociálních služeb“

workshop na téma „Reforma psychiatrické péče a její vliv na směřování sociálních služeb“

20.02.2015 - workshop na téma „Případové konference – zkušenosti spolupracujících subjektů při řešení situace dítěte v ohrožení“

workshop na téma „Případové konference – zkušenosti spolupracujících subjektů při řešení situace dítěte v ohrožení“

archiv aktualit »


Poslední změna 17. 06. 2015 08:42:41