Pořádané akce

Akce v rámci projektu

27.03.2013 - Úvodní konference k projektu Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Dne 27. března 2013 se v prostorách Kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje konala úvodní konference k projektu Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji. Této konference se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají v rámci projektu s Olomouckým krajem uzavřenou smlouvu o zajištění poskytování sociálních služeb.

Úvodní konference k projektu Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji


Poslední změna 28. 03. 2013 12:36:17