Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (příjem žádostí 20.1. - 31.1.)

 

Cílem dotačního titulu Podpora zpracování územně plánovací dokumentace je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek a doporučenou aktuální metodikou Olomouckého kraje pro zpracování územně plánovací dokumentace.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

a) zpracování územního plánu;

b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA (pokud se zpracovává);

c) zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu;

d) zpracování regulačního plánu obce.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla(673,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (267,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(30,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací DT2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace ZOK 24. 4. 2017(206,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled vyřazených žádostí DT2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace ZOK 24. 4. 2017(198,3 kB)stáhnout
Soubor typu docFormulář - závěrečná zpráva k POV 2017(56,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek DiS.
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 24. 01. 2017 18:46:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje