Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (příjem žádostí 20.1. - 30.1.)

Cílem dotačního titulu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji je podpora prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry (dále jen TIC), Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšení informovanosti návštěvníků o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji, vyhledávání, shromažďování, aktualizace a další šíření turistických informací z příslušného turistického regionu či oblasti, zveřejňování turistických informací o zajímavých místech, atrakcích, trasách, službách, produktech, programech a akcích cestovního ruchu na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz, v rámci příslušného turistického regionu, tj. nawww.navstivtejeseniky.cz nebo www.strednimorava-tourism.cz, (dále jen www.ok-tourism.cz), podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných služeb u TIC v Olomouckém kraji, certifikace TIC, rozšíření poskytovaných služeb, zejména rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické sezóně (min. měsíce červenec, srpen), rozšíření nabízených služeb, např. průvodcovské služby, speciální programy pro cílové skupiny, nové produkty atd., zkvalitnění poskytovaných služeb podporou certifikovaných TIC.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. zajištění provozu TIC v rámci rozšíření otevírací doby min. v měsících červenec a srpen o víkendech a státních svátcích (snížení mzdových nákladů),
  2. zajištění doplňkových služeb poskytovaných turistům jako průvodcovství, zajištění či zprostředkování ubytování, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba nových produktů, tvorba programů pro různé cílové skupiny apod.,
  3. naplnění podmínek certifikace TIC v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR,
  4. podporu dalšího odborného vzdělávání pracovníků TIC,
  5. technickou podporu on-line transferu kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na portálwww.ok-tourism.cz.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Soubor typu pdfdt-c-3-pravidla-pro-rok-2017.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-c-3-zok-24-4-2017.pdf(382,1 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Denisa Smékalová DiS.
projektový pracovník, dotační program TIC
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 865 d.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 441


Poslední změna 24. 01. 2017 18:52:56

© Krajský úřad Olomouckého kraje