Podpora začínajících včelařů (příjem žádostí 3. 04. do 20. 04.)

Z dotačního programu Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018, dotačního titulu 1 - Podpora začínajících včelařů, je možné žádat o finanční podporu pro včelaře začínající s včelařením v roce 2018. Začínající včelaři mohou dotaci použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků a nákup nového základního vybavení. Žádosti se podávají od 3. 4. 2018 do 20. 4. 2018.

Soubor typu pdfPRAVIDLA DP na podporu včelařů na území OK pro rok 2018 _ DT 1 Začínající včelaři(544,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDP na podporu včelařů na území OK pro rok 2018 - DT1 - Vzor žádosti(229,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzor1 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli(64,7 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712
Petra Hájková

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 705


Poslední změna 26. 09. 2018 09:18:37

© Krajský úřad Olomouckého kraje