Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018

Účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

Cílem dotačního programu je podpora výstavby a oprav cyklostezek v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(305,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva(467,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Pavel Krupa
metodická, poradenská a konzultační činnost, výkon samostatné působnosti odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 484 p.krupa@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1415


Poslední změna 19. 12. 2017 15:22:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje