Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje (příjem žádostí 19.1. - 27.4.)

Z dotačního titulu 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje mohou o finanční podporu na sportovní činnost žádat mládežničtí reprezentanti ČR, fyzické osoby, kteří mají bydliště v regionu Olomouckého kraje a zároveň reprezentují klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

V případě, že žadatelem o dotaci je nezletilá osoba, vyplní se registrační údaje na tohoto žadatele. Zákonný zástupce bude uveden v žádosti jako osoba oprávněná jednat jménem žadatele.

 

Soubor typu pdfpravidla-dotacniho-titulu-3-podpora-reprezentantu-cr-z-olomouckeho-kraje.pdf(580,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost (5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pro FO nepodnikající(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na činnost pro FO podnikající(533,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací po ROK(18,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací po ZOK(12 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, patro 3.p, kancelář: 327a


Poslední změna 03. 12. 2019 17:16:45