Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje (příjem žádostí 19.1. - 27.4.)

Z dotačního titulu 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje mohou o finanční podporu na sportovní činnost žádat mládežničtí reprezentanti ČR, fyzické osoby, kteří mají bydliště v regionu Olomouckého kraje a zároveň reprezentují klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje(579,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pro FO nepodnikající(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na činnost pro FO podnikající(533,7 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková
dotace v oblasti sportu a volného času, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440        n.prochazkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306


Poslední změna 19. 12. 2017 11:08:10

© Krajský úřad Olomouckého kraje