Podpora regionálního značení (příjem žádostí 22.1. - 7.2. 2018)

Cílem dotačního titulu je podpora regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu se zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje.

Důvodem je podpora koordinátorů regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu, nepřímé podpoře drobných podnikatelů sdružených v regionální značce se zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje. Cílem podpory je propagovat místní výrobky a služby, a zlepšovat tak image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. zajištění seminářů pro výrobce a producenty na území Olomouckého kraje,

  2. tvorbu a vydávání novin,

  3. tvorbu a vydávání katalogů certifikovaných producentů,

  4. propagaci regionální značky -například samolepky, visačky, postery, letáky, bannery, apod.,

  5. propagační akce – účast na významných akcích,

  6. pořízení vybavení pro prodejnu místních certifikovaných produktů.

Soubor typu pdfProgram na podporu místních produktů 2018 - pravidla DT1 Podpora regionálního značení(512,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzickým osobám(368,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím a městům(367,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(373,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzickým osobám(364,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím a městům(364,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám(365,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v DT 1 - Podpora regionálního značení(350,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Olivíková
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 19. 12. 2017 13:40:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje