Podpora práce kariérových poradců

Dne 21. listopadu 2017 se uskutečnilo pracovní tematické setkání zástupců škol ke kariérovému poradenství. Podpora činnosti kariérových poradců je jednou z priorit KAP č. 1 a navíc tématem ke společnému řešení s pedagogy základních škol.  Účastníci setkání byli podrobně informováni o problematice kariérového poradenství z pohledu Krajské hospodářské komory a Paktu zaměstnanosti (viz přiložená prezentace). Následovala diskuze nad aktuálními problémy kariérových poradců na školách, ze které vyvstala potřeba pravidelných setkávání s možností sdílení zkušeností, předávání příkladů dobré praxe, možností konfrontace se zástupci zaměstnavatelů apod. Realizační tým KAP je ve spolupráci s minitýmem pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství připraven taková setkání organizačně zajišťovat. Předpokládáme, že k tomu bude docházet zhruba čtvrtletně a že se budou z důvodu lepší dostupnosti konat v Olomouci a v Šumperku.

Bližší informace jsou k dispozici v přiložených prezentacích.

wp-20171121-09-55-52-pro.jpg
wp-20171121-10-01-19-pro.jpg
wp-20171121-10-01-39-rich.jpg
wp-20171121-10-02-05-rich.jpg
wp-20171121-10-02-21-rich.jpg
Soubor typu pptxMgr. Jitka Janečková Moťková, Pakt zaměstnanosti OK, představení projektu Kompas se zaměřením na vzdělávací instituce(63,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Jitka Janečková Moťková, Pakt zaměstnanosti OK, kariérové poradenství(73,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Jitka Janečková Moťková, Pakt zaměstnanosti OK, PZOK a pakty(798,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram pracovního setkání(217,4 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 11. 2017 10:37:48