Podpora ozdravných a rehabilitačních aktivit pro specifické skupiny obyvatel (příjem žádostí 6.4. - 2.5.)

Důvod: Podpora aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a k prevenci nemocí u specifických skupin obyvatel je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastí podpory  B.1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů, jejímž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Účel: Podpora realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit pořádaných pro zdravotně znevýhodněné nebo zdravotně ohrožené skupiny obyvatel (senioři, diabetici, onkologičtí pacienti atd.), pro které by tyto aktivity jinak byly obtížně dostupné.

Anotace: V rámci dotačního titulu 1 Podpora ozdravných a rehabilitačních aktivit pro specifické skupiny obyvatel je možné žádat o finanční podporu na tyto aktivity pro zdravotně znevýhodněné nebo zdravotně ohrožené skupiny obyvatel. Podpořena bude například realizace rehabilitačních aktivit nebo ozdravných či edukačních pobytů pro zdravotně postižené nebo chronicky nemocné občany, děti nebo seniory.

Stručný harmonogram realizace dotačního titulu:

Zveřejnění:                                          6. 3. 2017 – 6. 6. 2017

Příjem žádostí:                                   6. 4. 2017 – 2. 5. 2017

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

 

Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou dostupné zde.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfdt-1-pravidla-podpora-ozdravnych-a-rehabilitacnich-aktivit-pro-specificke-skupiny-obyvatel.pdf(801,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(992 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprehled-schvalenych-dotaci-dt-1.pdf(491 kB)stáhnout

Kontakt

Iveta Stránská
zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224        i.stranska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112


Poslední změna 03. 03. 2017 10:53:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje