Podpora činnosti organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany (příjem žádostí 6.4. - 2.5.)

Důvod: Činnost neziskových organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany je nezbytně nutná pro začlenění těchto skupin obyvatel do běžného života. Jejich podpora je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020, jejímž cílem je vytvořit udržitelný zdravotní systém, založený na kvalitě, dostupnosti a principu rovnocenného postavení lidí jako partnerů při dosahování lepšího zdraví pro všechny. Dále je v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastí podpory B.1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů, jejímž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Účel: Podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru poskytovaná v oblasti zdravotně-preventivních aktivit, zejména podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc zdravotně znevýhodněným spoluobčanům, případně vybavení jejich pracovišť potřebnými pomůckami.

Anotace: Dotační titul 3 Podpora činnosti organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany je určen zejména na podporu neziskových organizací, které pomáhají specifickým skupinám obyvatel a podporují jejich začlenění do běžného života. Dotace bude poskytnuta na zajištění celoroční činnosti konkrétní organizace, např. uhrazení nájmu, tvorbu propagačních materiálů nebo na nákup drobného vybavení nebo konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace.

Stručný harmonogram realizace dotačního titulu:

Zveřejnění:                                          6. 3. 2017 – 6. 6. 2017

Příjem žádostí:                                   6. 4. 2017 – 2. 5. 2017

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

 

Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou dostupné zde.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPravidla DT 3 - Podpora činnosti organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany(803 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 3 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(995,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprehled-schvalenych-dotaci-dt-3.pdf(469,1 kB)stáhnout

Kontakt

Alena Rozsívalová
referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581        a.rozsivalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111


Poslední změna 03. 03. 2017 10:35:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje