Podpora akcí zaměřených na zvyšování a udržování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví (příjem žádostí 6.4. - 24.4.)

Důvod: Udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastí podpory B.1.8. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Účel: Podpora akcí organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich dovedností a odborných kompetencí zejména formou praktického nácviku a jednorázových vzdělávacích akcí.

Anotace: Z dotačního titulu 4 Podpora akcí zaměřených na zvyšování a udržování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví je možné finančně podpořit realizaci jednorázových odborných akcí/projektů určených pro pracovníky ve zdravotnictví. Jedná se například o akce zaměřené na praktický nácvik či zafixování odborných dovedností nebo o odborné semináře a konference v oblasti zdravotnictví.

Stručný harmonogram realizace dotačního titulu:

Zveřejnění:                                          6. 3. 2017 – 6. 6. 2017

Příjem žádostí:                                   6. 4. 2017 – 24. 4. 2017

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

 

Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou dostupné zde.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPravidla DT 4 - Podpora akcí zaměřených na zvyšování a udržování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví(804,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 4 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(992,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprehled-schvalenych-dotaci-dt-4.pdf(467,5 kB)stáhnout

Kontakt

Alena Rozsívalová
referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581        a.rozsivalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111


Poslední změna 03. 03. 2017 10:43:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje