Odpadové hospodářství

Soubor typu pdfŽádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů(401,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost dle §18 odst. 2 upuštění od třídění(537,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost mísení odpadu(381,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost nakládání s nebezpečnými odpady(534,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost o čerpaní finanční rezervy skládky(289,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost provozování zařízení(421,3 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 09. 2015 14:19:02