Ochrana přírody a krajiny

Soubor typu pdfCITES – vydávání potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností(181,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCITES – registrace (vydávání nových registračních listů)(257,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPředchozí souhlas k činnostem v ochranných pásmech přírodních rezervací a památek(175,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPředchozí stanovisko k zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a uložení náhradního ochranného opatření(177,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCITES - přeregistrace, prodej a úhyn exempláře(181,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko k vlivu záměru nebo koncepce na území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti)(250,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů(175,1 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 09. 2015 14:04:53