Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie
Soubor typu pdf„Studie využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) na budovách (v areálech) příspěvkových organizací Olomouckého kraje“.(6,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace - Obnovitelné zdroje energie na území Olomouckého kraje (2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStudie, která podrobně mapuje doposud nevyužitý potenciál různých zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území Olomouckého kraje (3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStrategie pro umisťování fotovoltaických zdrojů elektřiny na přípustných plochách a stavbách na území Olomouckého kraje(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalýza, v jakých instalacích na území Olomouckého kraje by bylo možné ještě zavést kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) a za jakých podmínek(506,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStudie pro využití potenciálu k instalaci tepelných čerpadel při provedení větších změn stávajících staveb a při realizaci nových staveb na území Olomouckého kraje(4,9 MB)stáhnout


Poslední změna 15. 11. 2023 08:47:51