Metodika

Soubor typu pdfMetodický dopis č. 34.1 ke schvalování změn v období udržitelnosti (platný od 21. 8. 2015 a účinný od 4. 9. 2015)(346,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický dopis č. 34 - ke schvalování změn v období udržitelnosti (platný od 10.3.2015 a účinný od 24.3.2015)(297,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 32 – Úprava záznamu v Centrálním registru podpor malého rozsahu – „de minimis" (platný od 5. 9. 2014 a účinný od 25. 9. 2014)(291,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 31 – Nahrávání výstupů projektů OP VK do veřejně přístupné databáze (platný od 8. 9. 2014 a účinný od 1. 10. 2014)(264 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace pro příjemce k novele ZVZ 2014(92,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 28 - Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv (platný od 17. 12. 2013, účinný od 1. 1. 2014)(267,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 18.2 - Metodika ukončování projektů OP VK - verze platná od 9. 10. 2013(803,6 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsMD č. 18.2 - Přehled proplacených výdajů projektu_černobíle(208,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsMD č. 18.2 -Přehled proplacených výdajů projektu_barevně(453 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfZákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.(570,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pptNesrovnalosti a chyby v rámci GP(989,5 kB)PPT | PDF
Soubor typu .pdfPostupy prominutí povinnosti odvodu za PRK(244,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 23 - Obvyklé ceny zařízení a vybavení(480,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 21 - Využití Centrálního registru podpor malého rozsahu při poskytování podpor malého rozsahu v rámci OP VK verze platná od 1. 1. 2012(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK - platný od 9. 8. 2011(384,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (vztahuje se k MD č. 19)(166,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 16 - Hodnotící kritéria a udržitelnost projektů OP VK(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 15 Podrobný výklad nezpůsobilosti vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručko pro příjemce finanční podpory OP VK(346,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 14 Upřesnění požadavků na prokázání základních kvalifikačních předpokladů pro zakázky malého rozsahu dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK(207 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v prioritní ose 3 - oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci globálních grantů(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 12 Úprava postupu při používání prvků povinné publicity v rámci OP VK(692,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 11 Úprava postupu pro zadávání veřejných zakázek v rámci OP VK(515,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 10.2 – Pravidla pro poskytování veřejné podpory pro projekty podpořené z OP VK pro Individuální projekty ostatní v Prioritní ose 3 OP VK – platný od 9. 8. 2011(449,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 7 Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů verze platná od 12.6.2009(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 7 Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů verze platna od 1.6.2009(3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 7 Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů verze platná od 31.10.2008(331,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 6 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání verze platná od 20.3.2009(4,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 6 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání veze platná od 22. 10. 2008(533 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 5 Režijní náklady OP VK verze platná od 14. 4. 2009(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 5 Režijní náklady OP VK verze platná od 9.9.2008(207,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 4.4 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK - verze platná od 28. 1. 2013(564,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodicky dopis c. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK verze platná od 6. 9. 2011(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 4.2. verze platná od 10. 6. 2010(394,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezní mezd_platů v projektech OP VK verze platná k 10.6.2010(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezní mezd_platů v projektech OP VK verze platná od 1.6.2009(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezní mezd_platů v projektech OP VK verze platná od 29.8.2008(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodický dopis č. 1 Tvorba školních vzdělávacích programů z OP VK(108,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNejčastěji se objevující chyby, které mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako nesrovnalost(122,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýklad ŘO OP VK ke způsobilosti navýšení ceny dodávky z důvodu navýšení sazby DPH(187,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfUdržitelnost grantového projektu v rámci OP VK(88 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodika řešení námitek(984,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfJak vyplnit žádost BENEFIT(2,6 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00