Mapová část

Soubor typu .pdf1.1 Administrativní hranice Olomouckého kraje (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf2.1 Prvni_zminka_a4(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.1.1 Pocet_obyvatel_v letech_1869_1910_1930_1950_1980_2011_(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.1.2 Pocet obyvatel v obci v letech 1991,2001 a 2011 (formá(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.1.3 Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 - 1910 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.1.4 Vývoj počtu obyvatel v letech 1930 – 1950 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.1.5 Vývoj počtu obyvatel v letech 1961 – 2011 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.2.1 Migrační saldo v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.2.2 Vývoj migračního salda v obci v letech 1991 – 2001 a 2(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.2.3 Hrubá míra migračního salda v obci v letech 2001 – 201(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.2.4 Podíl rodáků v obci na celkovém počtu obyvatel a počtu(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.3.1 Průměrný věk obyvatelstva v letech 2001, 2006 a 2011 ((2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.3.2 Změna průměrného věku v obci v letech 2001 - 2011 (for(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.3.3 Index stáří obyvatelstva v letech 1991, 1996, 2001, 20(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.3.4 Index ekonomického zatížení v letech v letech 1991, 19(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.4.1 Obyvatelstvo bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným zák(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.4.2 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním v l(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.5.1 Hustota zalidnění v obci v roce 2011 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.5.2 Index heterogenity v letech 1869, 1910, 1950, 1980, 19(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.5.3 Hustota zalidnění v zastavěném území v roce 2011 (form(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf3.5.4 Areály maximálního zalidnění v roce 2011 (formát A4)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.1 Počet domů na 1000 obyv. (formát A3)(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.2 Celkový počet dokončených bytů v letech 2002 – 2011 (f(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.3 Intenzita bytové výstavby v letech 2006 – 2011 (formát(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.4 Počet obyvatel v bytě v obci v roce 2011 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.5 Vývoj počtu trvale obydlených bytů na 1000 ob. střední(449,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.6 Vývoj počtu trvale obydlených domů na 1000 ob. střední(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.7 Podíl TOB na TOD (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.8 Podíl zastavěné plochy v obci v roce 2011 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.9 Podíl neobydlených bytů za ORP 2011 (formát A4)(495,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.1.10 Podíl bytů v byt domech ORP 2011(formát A4)(495,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.2.1 Podíl domů sloužících k rekreaci v obci v roce 2011 (f(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4.3.1 Sociálně vyloučené lokality v roce 2010 (formát A3)(442,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.1.1 Míra nezaměstnanosti v obci v roce 2011 (formát A3)(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.1.2 Míra nezaměstnanosti v obci v lednu v letech 2009 – 20(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.1.3 Míra nezaměstnanosti v obci v červenci v letech 2009 –(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.2.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v letech 2001 a 2011 ((1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.3.1 Odvětvová a velikostní struktura podniků v roce 2012 ((1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.4.1 Lokality brownfields v roce 2012 (formát A4)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.5.1 Míra podnikatelské aktivity v obci v roce 2011 (formát(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf5.6.1 Míra vyplacených dávek hmotné nouze v POÚ v roce 2012(984,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf6-1-1-intenzita-vyjizdky-dojizdky-za-praci-z obci-v roce-2011(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf6-1-2-pocet-dojizdejicich-a-vyjizdejicich-do-skol-v-roce-2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf6-1-3-denni-velikost-obci-v roce-2011-format-a4(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf6.2.1 Časová dostupnost Olomouce pomocí individuální automob(458,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf6.2.2 Časová dostupnost center ORP pomocí individuální autom(463,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf6.2.3 Vzdálenostní dopravní dostupnost Olomouce v roce 2012(453,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf6.3.1 Hromadná doprava (formát A4)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf6.3.2 Železniční doprava (formát A4)(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.1.1 Mateřská škola v obci v roce 2012 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.1.2 Základní škola v obci v roce 2012 (formát A4)(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.1.3 Střední škola v obci v roce 2012 (formát A4)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.2.1 Naplněnost kapacity základních škol v roce 2012 (for(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.2.2 Spádovost škol-severní část (formát A4)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.2.3 Spádovost škol-západní část (formát A4)(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.1.2.4 Spádovost škol-východní část (formát A4)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.2.1 Domovy pro seniory v obci v roce 2012 (formát A4)(574,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.2.2 Domy s pečovatelskou službou v obci v roce 2010 (formá(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.2.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné b(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.3.1 Zdravotnická zařízení v obci v roce 2012 (formát A4)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.3.2 Existence dětského lékaře, lékaře pro dospělé, ženskéh(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.3.3 Existence dětského lékaře, lékaře pro dospělé, ženskéh(412,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.3.4 Dojezdové vzdálenosti vozů zdravotnické záchranné služ(612,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.4.1 Prodejny potravin v roce 2009 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.4.2 Obchodní řetězce ve vybraných obcích v roce 2012 (form(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.5.1 Pošty v obci v roce 2012(formát A4)(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.6.1 Aktivní kulturní zařízení v kraji v roce 2006 (formát(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.7.1 Sdružení, svazy, spolky a kluby v obci v roce 2011 (fo(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.7.2 Sportovní zařízení v obci v roce 2006 (formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.8.1 Vodovod, kanalizace a plynofikace v obci v roce 2011 ((1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.9.1 Hromadné ubytovací zařízení v obci v roce 2011 (formát(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf7.10.1 Nadstandardní vybavení obce v roce 2012 (formát A4)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.1.1 Střediska oblastního významu v 80.letech v porovnání(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.2.1 Rozdělení dle nové střediskovosti(formát A3)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.3.1 Město-venkov dělení (formát A4)(562,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.4.1 Hodnocení na základě vybavenosti(fomát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.5.1 FUA a LLS(formát A4)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.6.1 Osy a oblasti (formát A3)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.7.1 Správní obce( dle metodiky MMR) 2012(formát A4)(896,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.7.2 Pracovní centra dle metodiky MMR (formát A4)(897,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.7.3 Občanská vybavenost obce dle metodiky MMR (formát A4)(914 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf8.7.4 Obsluhující obce dle metodiky MMR (formát A4)(1021,1 kB)stáhnout