Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. (2017 – 2020)

Více informací k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. najdete zde.

 

 

Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.

K žádosti o dotaci bude nutné doložit:

  • doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi),

  • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,

  • fotodokumentaci kotelny,

  • fotodokumentaci rodinného domu,

  • kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, nebo potvrzení o vedení bankovního účtu,

  • další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby oddělení administrace kotlíkových dotací.

Aktuality

30.08.2017 - Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Dne 18. 9. 2017 bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednávat podmínky dotačního programu ....

14.06.2017 - Tisková zpráva k přípravě druhé vlny kotlíkových dotací

Dne 13. 6. 2017 byla vydána tisková zpráva k přípravě druhé vlny kotlíkových dotací v Olomouckém kraji...

14.06.2017 - Schválení žádosti o poskytnutí podpory

Dne 31. 5. 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí žádost Olomouckého kraje o podporu projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji."...

14.06.2017 - Rada Olomouckého kraje schválila podání žádosti o podporu tzv. kotlíkových dotací

Dne 18. 4. 2017 schválila Rada Olomouckého kraje podání žádosti o podporu projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji“ (kotlíkových dotací)...

17.05.2017 - Pozvánka na seminář

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městy Hranice a Prostějov a zároveň s Olomouckým krajem vás zvou na semináře zaměřené na poskytnutí informací o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám (výstavba a rekonstrukce rodinných domů), ale také k novému dotačnímu programu Dešťovka (podpora efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech). Součástí těchto seminářů bude i představení aktuálních informací k programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.....


archiv aktualit »


Poslední změna 11. 09. 2017 07:23:48

© Krajský úřad Olomouckého kraje