Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. (2017 – 2019)

 

 

Přesně podle schváleného harmonogramu ukončil Olomoucký kraj v pondělí 30. dubna 2018 příjem žádostí o kotlíkové dotace. A z prvních čísel je zřejmé, že o finanční podporu na výměnu topidel měli lidé ještě větší zájem než v loňském roce. O peníze si požádalo přes dva tisíce žadatelů.

 

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze je možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Naopak již není možné poskytnout podporu na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.


Poslední změna 20. 08. 2018 10:57:36