KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I. (příjem žádostí 22. 2.–29. 4. 2016)

Předmětem podpory dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. je výměna zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nový zdroj tepla environmentálně šetrnější.

V rámci tohoto dotačního programu Olomoucký kraj poskytuje finanční prostředky (dotace) fyzickým osobám (příjemcům dotace) na realizaci tzv. dílčích projektů. V rámci dílčího projektu fyzická osoba (příjemce dotace) realizuje výměnu zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla rodinného domu.

Předmětem podpory dílčích projektů je výměna stávajícího zdroje tepla (kotle) s ručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva
  • tepelné čerpadlo
  • plynový kondenzační kotel

V souvislosti s výměnou zdroje tepla je možno provést také instalaci solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody a další doprovodná opatření, tj. technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření). 

 

Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016 a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod. Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

01.11.2017 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K dni 31. 10. 2017 bylo proplaceno 1373 žádostí o kotlíkové dotace. Vyplaceno bylo celkem 159 040 817,19 Kč.

05.10.2017 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K dni 5. 10. 2017 bylo proplaceno 1269 žádostí o kotlíkové dotace. Vyplaceno bylo celkem 146 831 921,70 Kč.

05.10.2017 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. schválených k podpoře usnesením...

03.08.2017 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

Ke dni 3. 8. 2017 bylo proplaceno 1036 žádostí o kotlíkové dotace. Vyplaceno bylo celkem 120 012 539,27 Kč.

26.07.2017 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. schválených k podpoře usnesením...


archiv aktualit »


Poslední změna 01. 11. 2017 15:18:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje