Informace o projektu Kotlíkových dotací v Olomouckém kraji

Kotlíkové dotace jsou realizovány v rámci projektu Olomouckého kraje v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Zde naleznete základní informace o projektu.

Název projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji

Zkrácený název projektu: Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Realizátor projektu: Olomoucký kraj

Doba realizace projektu: 15. 7. 2015 – 31. 12. 2018

Finanční částka na realizaci projektu: 172 200 000,00 Kč

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění

Cílová skupina: Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.


Poslední změna 15. 06. 2017 06:46:41