Koordinace IPRÚ Bouzovsko a Staroměstsko

 

Integrované plány rozvoje území Bouzovska a Staroměstska

Oblasti Bouzovska a Staroměstska patří v Olomouckém kraji mezi lokality s vysokým potenciálem cestovního ruchu, a právě proto na tato území byla v minulém programovém období EU 2007-2013 zaměřena podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami z Regionálního operačního programu Střední Morava. Tato oblast podpory je realizována formou Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Olomoucký kraj byl Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava pověřen jejich koordinací.

Pro každé z definovaných území byl Olomouckým krajem zpracován jeden IPRÚ, který vymezuje typy projektů a aktivit vhodných do oblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP SM. IPRÚ byly předloženy do výzvy č. 20/2010 Regionálního operačního programu Střední Morava a byly schváleny na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dne 23. 3. 2011.

Projekty, které se v rámci IPRÚ realizovali:

IPRÚ Bouzovsko

  • Přístupová komunikace k hradu Bouzov

  • Bouzov – rekonstrukce náměstí

  • Multifunkční sportovní areál v Bouzově

  • Naučná stezka Bouzov - Javoříčko

IPRÚ Staroměstsko

  • Rekonstrukce místní komunikace a výstavba odstavných ploch v Hynčicích pod Sušinou

  • Modernizace Ski Areálu Kunčice

IPRÚ

Soubor typu .pdfIPRÚ Bouzovsko(553,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfIPRÚ Staroměstsko(549,5 kB)stáhnout


Poslední změna 06. 05. 2016 12:05:33