Konference „Podpora nadání v Olomouckém kraji"

Na platformě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (dále jen KAP) ve spolupráci s Pevností poznání se uskutečnila ve středu 24. února 2021 online konference Podpora nadání v Olomouckém kraji, kde bylo možné najít odpověď na řadu otázek v souvislosti s podporou nadaných a talentovaných a inspirovat se příběhy ostatních. Na setkání vystoupili zástupci škol, neziskových a kulturních organizací a dalších vzdělávacích zařízení.

Cílem konference bylo seznámit ředitele, učitele a širokou veřejnost s činností Krajské sítě podpory nadání (KSPN) a představit některé instituce, které vytváří podnětné a motivující prostředí pro rozvoj žáků základních, středních, ale i vysokých škol. Dalším cílem bylo  najít cesty ke spolupráci s dalšími institucemi, které mají nadaným žákům co nabídnout.

Záznam celé konference naleznete pod následujícím odkazem. Můžete také zhlédnout krátké medailonky institucí, které se na konferenci představily – odkaz zde.

„Doufáme, že výstupy z konference vzbudí zájem o podporu nadání mezi pedagogy a rodiči, ale motivují také další instituce k zapojení do sítě. Ať už se jedná o školy, instituce neformálního vzdělávání, zaměstnavatele, místní samosprávy nebo profesní komory a spolky," sdělil Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání a krajský koordinátor KSPN jako moderátor živého vysílání.

Olomoucká síť podpory nadání je součástí celostátní struktury fungující pod Národním pedagogickým institutem České republiky. Síť sdružuje subjekty, které realizují aktivity v oblasti podpory nadání a jejím cílem je vytvářet a rozvíjet prostředí pro rozvoj nadaných a talentovaných žáků.

Více se dočtete na www.talentovani.cz

Program konference najdete v příloze.

Soubor typu pdfProgam online konference(517,1 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 03. 2021 09:39:14