Konference k tématu "Vzdělávání pro budoucí úspěch"

V pondělí 13. 5. 2019 jsme uspořádali konferenci "Vzdělávání pro budoucí úspěch“, kterou vnímáme jako další zásadní příspěvek Olomouckého kraje pro rozvoj regionu na platformě krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a jako zásadní příspěvek Olomouckého kraje k tématu Průmysl 4.0 nebo také Vzdělávání 4.0.

Konference měla za cíl seznámit účastníky s aktuálně zpracovanými strategiemi rozvoje vzdělávání na národní i regionální úrovni a s aktuálními trendy v oblasti digitálního vzdělávání, a to prostřednictvím nejnovějších moderních metod, aplikací a digitálních pomůcek, které budou představeny v rámci programu konference. Naší ambicí bylo rovněž dát možnost nahlédnout do prostředí vzdělávání v digitálním světě s jeho pozitivy i negativy prostřednictvím vystoupení špičkových odborníků na tvorbu inovačních strategií a strategií ve vzdělávání. Dalším cílem této konference byla v souladu se zpracovaným krajským akčním plánem podpora polytechnického vzdělání a tím pádem i podpora rozvoje Olomouckého kraje.

Citujeme z úvodního slova pana Hynka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje:  „Vláda České republiky prostřednictvím Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 deklaruje, že podpora vědy, výzkumu a inovací se nestane pouhou frází, ale zcela konkrétní aktivitou, která bude řízena ambicí zařadit se během dvanácti let mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti. Stejně tak bychom my v Olomouckém kraji chtěli naši výkonnost v sílícím konkurenčním prostředí rozvíjet, a to především tím, že budeme mířit na finální výrobu, technologická řešení a služby založené na znalostech. Tato konference je o vzdělávání pro budoucí úspěch, o vzdělávání na všech různých úrovních. Naším cílem je otevírat témata rozvoje regionu, ale i představ a vizí významných hráčů v oblasti terciárního vzdělávání. Proto vítáme, že dnes představí své aktuální vzdělávací programy a své vize o vzdělávání v budoucnosti také všechny naše regionální vysoké školy.“

Věříme, že naše konference přinesla účastníkům z řad zástupců škol i sociálních partnerů mnoho nových informací a podnětů pro další práci, a to nejen na dopoledním společném jednání v hlavním sále BEA centra, ale i na doprovodných praktických workshopech v přilehlých saloncích.

Z průběhu celé konference byl pořízen záznam, který je k dispozici ke shlédnutí zde.

Soubor typu pdfMgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - KÚOK - vedoucí odboru školství a mládeže(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfIng. Veronika Pudelová Voltnerová, CzechInvest, ředitelka regionální kanceláře pro Olomoucký kraj(823,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMgr. Jaromír Beran – MŠMT, ředitel kanceláře ministra(849,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKarel Klatovský, Microsoft Česká a Slovenská republika(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfProf. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Katedra informatiky(152 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, prorektor pro strategii a rozvoj, Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov(6,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMgr. Vladimíra Sedláčková, náměstkyně ředitele, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s(722,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram konference (504,6 kB)stáhnout
dsc-1617.jpg
dsc-1626.jpg
dsc-1627.jpg
dsc-1634.jpg
dsc-1622.jpg
dsc-1631.jpg
dsc-1642.jpg
dsc-1646.jpg
dsc-1679.jpg
dsc-1684.jpg
dsc-1688.jpg
dsc-1693.jpg
dsc-1703.jpg
dsc-1713.jpg
dsc-1719.jpg
dsc-1606.jpg
dsc-1650.jpg
dsc-1600.jpg


Poslední změna 20. 05. 2019 15:13:21