Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu

Studie mapuje stávající infrastrukturu v oblasti cestovního ruchu v regionu. Dokument také akcentuje aktuální trendy a očekávaný vývoj v tomto odvětví. Materiál na základě analýzy všech důležitých aspektů a potenciálu turistických regionů Střední Morava a Jeseníky navrhuje konkrétní opatření v jednotlivých oblastech v rámci Olomouckého kraje, jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu.

Soubor typu .pdfKomplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty CR(5,3 MB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 13:58:59