Komparativní studie střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působ

Cílem studie je zlepšení plánování v oblasti školství a vzdělávání a doporučení dalšího postupu pro Olomoucký kraj a obce s rozšířenou působností (ORP). Klíčovou kapitolou dokumentu je analytická část, která porovnává záměry kraje a jednotlivých ORP. Studie prokázala, že koncepční materiály v oblasti školství jsou na úrovni ORP zpracovány na nedostatečné úrovni, nebo úplně chybí.

Soubor typu .pdfKomparativní studie - dotazníkové šetření(472,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKomparativní studie střednědobých záměrů(1,2 MB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 13:58:59