Intervenční studie ORP Zábřeh

Intervenční studie ORP Zábřeh
Intervenční studie ORP Zábřeh
Intervenční studie ORP Zábřeh

Cílem je připravit pro vybrané HSOÚ v Olomouckém kraji materiál, který zmapuje ve spolupráci s klíčovými partnery problémy území a důležitá témata k řešení. Prostřednictvím klíčových projektů potom specifikuje finanční prostředky z evropské a národní úrovně, které dané problémy pomohou řešit. Materiál bude podkladem pro přípravu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2023-2024.

Krajská samospráva vybrala pro zpracování intervenční studie území ORP Zábřeh. Ve spolupráci s městem Zábřeh byla ustavena pracovní skupina složená se zástupců města Zábřeh, Olomouckého kraje, Mikroregionu Zábřežsko, MAS Horní Pomoraví, obcí ORP Zábřeh, podnikatelů a Charity Zábřeh. Na základě analýzy strategických materiálů města Zábřeh, Mikroregionu Zábřežsko a MAS Horní Pomoraví a na základě podnětů od členů pracovní skupiny byly identifikovány problémy a témata k řešení území ORP Zábřeh. Členové pracovní skupiny se shodli na klíčových projektech, které dané problémy pomohou řešit a budou uvedeny v Intervenční studii ORP Zábřeh. Výstupy z jednání pracovní skupiny byly doplněny do textové a tabulkové části, materiál byl zaslán členům pracovní skupiny a na všechny obce ORP Zábřeh. Materiál byl projednán a schválen na 23. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje a zaslán na MMR.

Intervenční studie ORP Zábřeh není uzavřený materiál, je průběžně aktualizován o klíčové projekty z území.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfIntervenční studie ORP Zábřeh(996,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha 1_tabulková část Intervenční studie ORP Zábřeh(28,7 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 07. 2023 07:39:35