Informace k dotačním programům Olomouckého kraje

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Pro rok 2018 se krajská samospráva zaměřila především na zjednodušení systému dotací a zvýšení komfortu žadatelů při plnění formálních podmínek pro podání žádosti. Dochází ke zmírnění podmínek pro poskytování všech dotací ve výši do 35 000 Kč, u kterých nově není vyžadována finanční spoluúčast příjemce dotace. Vznikají nové dotační programy a tituly, navýšeny jsou finanční prostředky pro dotační programy. Nastaven je rovněž zjednodušený a transparentní proces schvalování dotací – vše s cílem usnadnit žadatelům veškeré úkony spojené s podáním žádosti o krajskou dotaci. S dostatečným předstihem jsou také připraveny k nahlédnutí vzorové smlouvy pro všechny typy žadatelů. Všeobecné informace ke krajským dotačním programům a všechny typy vzorových dokumentů naleznete zde

Zveřejněn je rovněž Seznam dotačních programů 2018, který obsahuje základní informace pro konkrétní dotační programy a dotační tituly. Každý vyhlášený dotační program je samostatně zveřejněn na dotační stránce Krajské dotační programy 2018 a také na úřední desce, a to nejméně 30 dnů před termínem spuštění sběru žádostí o dotaci. Každý dotační program má samostatnou sekci s podrobnými informacemi k dané dotační oblasti, konkrétními pravidly a kontakty na administrátory jednotlivých dotací. Žadatelé tedy mají dostatek času nastudovat podmínky jednotlivých dotačních programů a seznámit se s technikou podávání žádostí ještě před spuštěním příjmu žádostí. Pro každý dotační program bude rovněž uspořádán seminář pro zájemce o dotaci v dané oblasti – seznam aktuálních seminářů je k dispozici zde.

Pro rok 2018 je připravena upravená aplikace pro příjem žádostí, která žadatelům zajistí větší komfort při zadávání žádosti. V době podávání žádostí bude žadatelům v úřední hodiny k dispozici nepřetržitá odborná pomoc při vyplnění žádosti i technická linka při problémech se systémem, zapomenutým heslem atd. Až do termínu spuštění příjmu žádostí v konkrétních dotačních programech jsme v systému Portálu komunikace pro občany připravili cvičnou žádost o dotaci, na které si můžete vyzkoušet podání žádosti, a to bez obavy zápisu cvičných údajů do databáze žádostí (cvičnou žádost nelze odeslat).

Aktuálně vyhlášené krajské dotační programy naleznete na stránce Aktuální dotační programy. U názvu vyhlášených dotací je vždy v závorce uveden termín, po který jsou v daném dotačním programu (titulu) přijímány žádosti o dotace.

Informace k dotacím z jiných (například evropských) zdrojů naleznete v sekci Příspěvky, granty a dotace.

Soubor typu pdfPopis hlavních změn v systému krajských dotací v roce 2018(63,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace DP 2018(300 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednoduchý manuál pro podání žádosti o krajskou dotaci v roce 2018(380 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 09. 2017 08:52:24

© Krajský úřad Olomouckého kraje