Grafická část - odůvodnění

.pdf D.1. Koordinační výkres - 1 : 50 000 36 320 kB uložit »
.pdf - legenda 980 kB uložit »
.pdf D.2. Širší vztahy 1 : 500 000 6 835 kB uložit »
.pdf D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa 1 : 100 000 8 669 kB uložit »

Do výkresové dokumentace lze nahlédnout na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.


Poslední změna 28. 01. 2019 13:27:49