Grafická část

Aktualizované řešení generelu v měř. 1:10000 je k nahlédnutí u pořizovatele na KÚOK

Koordinační výkres ve formátu PDF:

.pdf Legenda 310 kB
.pdf Klad mapových listů 345 kB
.pdf 04-43 70 kB
.pdf 04-44 42 kB
.pdf 14-21 219 kB
.pdf 14-22 800 kB
.pdf 14-23 746 kB
.pdf 14-24 1122 kB
.pdf 14-41 442 kB
.pdf 14-42 706 kB
.pdf 15-11 364 kB
.pdf 15-13 402 kB


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00