Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 (příjem žádostí 24.1. - 31.7.)

Cílem vyhlášení tohoto dotačního programu je podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků a pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

V rámci dotačního programu mohou žádat o finanční příspěvek pouze hasiči (fyzické osoby), spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje.

O poskytnutí dotace je možné žádat především na uspořádání soutěží v požárním sportu dospělých, soutěží v požárním sportu mládeže, na uspořádání významných oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů, výstav a prezentací požární techniky.

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(549,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnovení III. etapy(459,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení II. etapy, část A - schválené(405,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení II. etapy, část B - podmíněně schválené(452 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení I. etapy - schválené(525,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace k semináři k DP - SDH 2018(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost - nápověda k vyplnění(486,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxCo uvést v žádosti jako konkrétní účel dotace ?(15 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci fyzická osoba nepodnikající(203,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci právnická osoba(271,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost právnická osoba(265,7 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 1 finanční vyúčtování dotace - akce a činnosti do 35 tisíc Kč včetně(89,5 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 1 finanční vyúčtování dotace - akce nad 35 tisíc Kč(90 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 1 finanční vyúčtování dotace - činnost nad 35 tisíc Kč(89,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod pro portál komunikace pro občany(1,2 MB)stáhnout


Poslední změna 29. 08. 2018 08:29:25