Doprava

Soubor typu pdfOmezení obecného užívání silnice I. třídy uzavírkami a objížďkami(130,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení připojení pozemní komunikace k silnici I. třídy zřízením křižovatky(203,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy zřízením sjezdu nebo nájezdu(129,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení zvláštního užívání silnic I. třídy podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 1 (umisťování a provoz reklamních zařízení)(207,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení zvláštního užívání silnice I. třídy podle § 25 odst. 6 písm. c) bodů 2. až 6. a písm. d) a e)(207,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení zvláštního užívání silnice I., II. a III. třídy (nadměrná přeprava)(211,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProfesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění(124 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProkazování finanční způsobilosti dopravce(122,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřipomínky a stížnosti k veřejné dopravě na území kraje(254 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy(125,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUdělení výjimky z omezení jízd(123,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZkoušky odborné způsobilosti odpovědného zástupce(161,1 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 09. 2015 14:33:03