Dinosauři nečetli a vymřeli ….

Jak motivovat žáky ke čtení? Jak žáky naučit porozumět odbornému textu? Podobné a další otázky si kladli společně s přednášejícími pedagogové na tematickém setkání k podpoře čtenářské gramotnosti dne 13. 2. 2019 v moderním a příjemném prostředí salónku Beta v BEA centru v Olomouci.
Jak si udělat ze čtení zážitek a s knihou růst prezentovala „kniholka“ Vlaďka Závrská, spoluautorka nevšedního designového čtenářského zápisníku „Kniháře“. Knihovnu města Olomouc představila její ředitelka paní RNDr. Lenka Prucková, se kterou se účastníci zamýšleli na tím, zda středoškolák potřebuje knihovnu. Její postřehy z prostředí knihoven doma i v zahraničí byly velmi inspirativní.
Mgr. Libuše Žáková, vedoucí krajského metodického kabinetu pro čtenářskou gramotnost seznámila přítomné s jeho náplní činnosti a cíli, které si kabinet klade v metodické podpoře pedagogickým pracovníkům. Jak pracovat s poezií v dnešní škole a jak se jako učitel zbavit ostychu před poezií podal velmi poutavým způsobem doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., člen Katedry českého jazyka a literatury z Pedagogické fakulty UP Olomouc.
Společný dopolední program po obědě pokračoval třemi workshopy zaměřenými na témata volně navazující na problematiku čtenářské gramotnosti.
Jednalo se v prvním případě o možnost praxe v multimediálním centru, neboť sebelepší teoretické studium nenahradí praktické zkušenosti, které jsou v dnešní době tolik žádané. Účastníci si užili práci před kamerou i za kamerou, která byla přípravou na natáčení vlastních webinářů.
Druhý workshop ukázal, jak vytvářet kreativní prezentace. Že to není jen PowerPoint, který je k tomuto účelu nejběžněji používán, ale že v dnešním multimediálním světě je možno svou prezentaci udělat i mnohem zábavněji. Workshop seznámil účastníky právě s takovými nástroji, které jim nabídnou mnohem více možností pro vytváření zajímavých, netradičních a dynamických prezentací.
Etiketa v zaměstnání byla tématem třetího workshopu, neboť prvky etikety jsou podstatné podmínky úspěšného začlenění do pracovního procesu, a protože platí pravidlo, že kdo není zdvořilý ke kolegům a klientům, nemůže být nápomocný k úspěchům firmy, ve které pracuje.
Všechny workshopy volně pokračovaly diskusí ke všem probíraným tématům.

Užitečné odkazy:

Tvůj Knihář | Náš Tým | tvujknihar.cz

Knihovna města Olomouce

Vala Jaroslav

BEACPP4OK o.p.s. | vzdělávací společnost BEA centrum práce a podnikání pro Olomoucký kraj

Níže naleznete fotografie z akce a prezentace k jednotlivým příspěvkům.

Soubor typu pdfRNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce(5,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMgr. Šárka Štveráková, BEACPP4OK o.p.s. Olomouc - Jak vytvářet kreativní prezentace(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDoc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.,PdF UP Olomouc, člen Katedry českého jazyka a literatury (920,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVlaďka Závrská, autorka "Kniháře" - designového zápisníku knih(37,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMgr. Libuše Žáková, vedoucí krajského metodického kabinetu pro čtenářskou gramotnost projektu IKAP(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram tematického setkání(460,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIng. Omar Ameir, Ph.D., BEACPP4OK o.p.s. Olomouc - Etiketa v zaměstnání(896 kB)stáhnout
wp-20190213-08-45-20-rich.jpg
wp-20190213-09-05-37-rich.jpg
wp-20190213-09-19-56-rich.jpg
wp-20190213-10-17-38-rich.jpg
wp-20190213-10-18-17-rich.jpg
wp-20190213-10-29-38-rich.jpg
wp-20190213-11-03-23-rich.jpg
wp-20190213-12-21-33-rich.jpg
wp-20190213-12-28-48-pro.jpg
wp-20190213-13-31-41-pro.jpg
wp-20190213-08-21-19-pro.jpg


Poslední změna 20. 02. 2019 10:52:30