Databáze projektových námětů

Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje kraje, spravuje databázi projektových námětů externích subjektů z území Olomouckého kraje. Údaje jsou vloženy v tzv. Zásobníku projektových námětů. Jedná se o databázi přístupnou na internetovém portálu, která funguje na základě elektronických osobních certifikátů. Ty zajišťují mimo jiné i ochranu osobních údajů. V současnosti tato databáze obsahuje cca 1100 údajů. V rámci realizace projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 (spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Střední Morava - ROP SM) je jednou z aktivit i práce se Zásobníkem projektových námětů (dále jen ZPN), aktualizace softwaru databáze a obnovení poskytování informačního servisu pro nositele projektových námětů.

Databáze je otevřena všem typům nositelů projektových námětů, jak z veřejného sektoru, tak sektoru podnikatelského i neziskového a všem typům projektových námětů. Tedy nejen vhodným do ROP SM a ostatních operačních programů, ale také do národních dotačních titulů. Jediným omezením je celková výše rozpočtu námětu, který by měl přesáhnout částku 1 mil. Kč.

Námět vložený do zásobníku je často první ucelenou informací o daném projektovém námětu. Jeho vývoj a další zpracování dokumentů potřebných pro podání žádosti o dotaci je zde průběžně sledován. Cílem aktivity projektu je využívat data ze ZPN:

  • pro potřeby Úřadu Regionální rady ROP SM jako podklad pro zacílení připravovaných výzev ROP SM a nastavení výše alokace jednotlivých výzev,
  • pro potřeby Olomouckého kraje při přípravě priorit pro nové programovací období Evropské unie po roce 2013
  • pro potřeby zástupců Olomouckého kraje pro jednání v pracovních skupinách amonitorovacích výborech operačních programů ČR
  • pro potřeby veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru pro získání přehledu o připravovaných projektech na území Olomouckého kraje nebo pro vyhledávání partnerů k Vašim vlastním projektům.

Zásobník projektových námětů je přístupný zde. Pro první přihlášení je nutné získat elektronický certifikát, pomocí nějž se uživatel do databáze přihlásí. Následně jsou uživateli nastavena příslušná práva, což zajistí Krajský úřad Olomouckého kraje.

Více informací je možné získat u projektové manažerky Mgr. Jitky Opravilové, tel.: 585 508 655, mobil: 725 006 088, e-mail: j.opravilova@kr-olomoucky.cz.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00