Archiv aktualit

07.12.2021 - ESUS Novum pořádá webinář k publikaci „Atlas lázní česko-polského pohraničí“

Dne 15. 12. 2021 od 9:00 proběhne online webinář, na kterém Univerzita Palackého v Olomouci představí „Atlas lázní česko-polského pohraničí“, který vznikl v rámci projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí a jeho vliv na regionální rozvoj – Spa4 Development“.

22.04.2020 - Projekt ,,Jak zachraňujete u Vás" byl oceněn Evropským výborem regionů

Projekt „Jak zachraňujete u vás“ byl oceněn Evropským výborem regionů, který ho umístil do „Monitorovací zprávy aktivit ESÚS v letech 2018-2019“ jako příklad dobré praxe v oblasti přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a záchranářství.

22.04.2020 - Projekt TARGET-CE byl oficiálně zahájen!!

Projekt přizpůsobuje a zavádí nástroje ICT, finanční modely, plány aktivit a školící materiály v oblasti energyffiency pro místní a regionální samosprávy. TARGET-CE směřuje k tomu, stát se vlajkovým projektem v oblasti energetické efektivity ve Střední Evropě, nabízejícím nová řešení pro veřejné budovy.

23.06.2017 - Valné shromáždění ESÚS Novum zasedalo v Duszniki Zdrój

Ve středu 21. června se v Muzeu papírnictví v polském městě Duszniki Zdrój uskutečnilo zasedání Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s. r. o. Zasedání se zúčastnili zástupci všech devíti členských subjektů. V rámci zasedání byly představeny projekty připravované seskupením v rámci evropských a národních dotačních programů. Valné shromáždění dále schválilo zprávu o činnosti seskupení a zprávu o hospodaření za rok 2016, včetně zprávy auditora, dále se zabývalo plánem další činnosti a návrhem rozpočtu na rok 2017.

10.10.2016 - Konference k přeshraničnímu zápisu papíren na listinu UNESCO

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM uspořádalo ve dnech 6. a 7. října v Duszniki Zdrój konferenci k projektu „Po stopách společného dědictví“. Tato konference si kladla za cíl podpořit společný zápis Papírenského muzea Duszniki Zdrój a Ruční papírny ve Velkých Losinách na list světového dědictví UNESCO. Jednalo by se o první společný zápis subjektů z České republiky a Polska. Představitelé obou zmíněných subjektů se zde setkali se zástupci státních a krajských institucí, zástupci Vratislavské univerzity, Ministerstva kultury Polska, Národního památkového ústavu České republiky a prodiskutovali možnosti dalších aktivit společného projektu. Součástí konference byla také prohlídka Papírenského muzea v Duszniki Zdrój a Ruční papírny ve Velkých Losinách.

23.10.2015 - Ustavující zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM se konalo v Jelení Hoře

Valné shromáždění nově vznikajícího Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM volilo dne 22. října své předsednictvo, dozorčí radu, ředitele a zástupce ředitele. Členem Valného shromáždění je hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, členem dozorčí rady jeho náměstek Pavel Šoltys. Ředitelem ESÚS NOVUM byl na období šesti let zvolen vysokoškolský profesor Bartosz Bartniczak a jeho zástupcem Miroslav Vlasák, starosta Žacléře.

16.09.2015 - Základní dokumenty vznikajícího ESÚS NOVUM byly slavnostně podepsány

V úterý 15. 9. na nejvyšší hoře České republiky, Sněžce, byly podepsány základní dokumenty nově vznikajícího Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Slavnostní podpis na základní dokumenty (Úmluva a Stanovy) připojilo devět partnerů – budoucí členové ESÚS NOVUM. Jsou to kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Liberecký, Dolnoslezské vojvodství a české i polské části Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa. Za Olomoucký kraj byl pověřen podpisem 2. náměstek hejtmana Michal Symerský.

07.01.2015 - Spolupráce českých a polských regionů pokračuje

V prosinci roku 2014 byla ukončena realizace mezinárodního projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí, který byl podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

20.11.2014 - Vznik ESÚS Novum je o krok blíž

Dne 18. listopadu 2014 se v Adalbertinu v Hradci Králové uskutečnila závěrečná konference projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“. Konference se zúčastnila řada významných hostů obou zemí, mezi nimi polská velvyslankyně Grażyna Bernatowicz, představitelé českých příhraničních krajů a Dolnoslezského vojvodství. Za Olomoucký kraj se konference zúčastnil náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

07.03.2014 - Kraj hledá projekty spolupráce česko-polského příhraničí

Olomoucký kraj zpracovává Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí, jehož cílem je vytipování konkrétních projektů, jejichž realizace v česko-polském příhraničí bude v souladu s cíli Akčního plánu.

17.04.2013 - V Polsku proběhne konference k budoucnosti česko-polské územní spolupráce

Na konferenci budou diskutovány zejména probíhající práce na vytvoření Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a jeho význam v budoucím období 2014-2020. Činnost tohoto uskupení dodá nový rozměr přeshraniční spolupráci v česko-polském příhraničí a přinese značný užitek pro náš společný prostor. O členství v ESÚS a podílení se na jeho přípravě usiluje i Olomoucký kraj.