Valné shromáždění ESÚS Novum zasedalo v Duszniki Zdrój

23. 06. 2017

Ve středu 21. června se v Muzeu papírnictví v polském městě Duszniki Zdrój uskutečnilo zasedání Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s. r. o. Zasedání se zúčastnili zástupci všech devíti členských subjektů. V rámci zasedání byly představeny projekty připravované seskupením v rámci evropských a národních dotačních programů. Valné shromáždění dále schválilo zprávu o činnosti seskupení a zprávu o hospodaření za rok 2016, včetně zprávy auditora, dále se zabývalo plánem další činnosti a návrhem rozpočtu na rok 2017.

Po ukončení zasedání byli účastníci pozváni k prohlídce Muzea papírenství v Duszniki Zdrój, které spolu s Ruční papírnou ve Velkých Losinách usiluje o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO.


Poslední změna 23. 06. 2017 13:51:19