Projekt ,,Jak zachraňujete u Vás" byl oceněn Evropským výborem regionů

22. 04. 2020

Projekt „Jak zachraňujete u vás“ byl oceněn Evropským výborem regionů, který ho umístil do „Monitorovací zprávy aktivit ESÚS v letech 2018-2019“ jako příklad dobré praxe v oblasti přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a záchranářství.

Mezi partnery projektu patří např. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje nebo seskupení ESÚS Novum, jejímž členem je i Olomoucký kraj. Projekt je financován ze zdrojů přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Realizace trvá celkem 36 měsíců (1. 1. 2018 - 31. 12. 2020). Cílem projektu je spolupráce polských a českých zdravotnických záchranných služeb z polsko-českého pohraničí na území ESUS Novum s r.o., a to pořádáním projektových aktivit na obou stranách hranice formou společných školení, konferencí, cvičení, výměnných stáží zdravotnického personálu. Hlavním cílem projektu je posílení a zvýšení intenzity spolupráce mezi jednotkami zdravotnických záchranných sborů z Polska a České republiky.


Poslední změna 22. 04. 2020 15:14:45